| | | | |
Φαγητό >> Ψητοπωλεια

Όλες οι πληροφορίες για τις επιχειρήσεις καταχωρούνται με ευθύνη των Δ.Σ. των αντίστοιχων συλλόγων, ή του Δήμου Πόρου όταν δεν ανήκουν σε κάποιο συλλογικό φορέα.

 
COLONA-ASKELI  
Ασκελι Τηλ: +30  2298026663 - 6988568030