| | | | |
Φαγητό >> Restaurant

Όλες οι πληροφορίες για τις επιχειρήσεις καταχωρούνται με ευθύνη των Δ.Σ. των αντίστοιχων συλλόγων, ή του Δήμου Πόρου όταν δεν ανήκουν σε κάποιο συλλογικό φορέα.

 
CAFE FRESKO RESTAURANT  
Πουντα Τηλ: +30  2298026446 - 6946001429
 
 
MOURAGIO RESTAURANT  
Πουντα Τηλ: +30  2298024470 - 6951926041